Обуки и тренинзи

ЕВРОСИМОВСКИ Консалтинг спроведува обуки и тренинзи за:

 

 • Интерни проверувачи за следниве стандарди:
  • ISO 9001 – Систем за управување со квалитет
  • ISO 14001 – Систем за управување со заштита на животната средина
  • ISO 27001 – Систем за управување со безбедност на информациите
  • ISO 31000 – Систем за управување со ризици
  • ISO 17025 – Општи критериуми за компетентност на лаборатории за тестирање и калибрација
  • ISO 17020 – Општи критериуми за работа на различни типови тела што вршат инспекција
  • IATF 16949 – Систем за управување со квалитет од аспект на: дизајн, производство и сервис за автомобили. (International Automotive Task Force)

 

 •  Бизнис менаџмент
   
 • DPO - Data Protection Officer согласно регулативата GDPR (General Data Protection Regulation) 
   
 • Други области на барање на клиентите