Принт сервис

 • Изнајмување на фотокопири

  Постои повеќе од една причина за разгледување на опцијата "изнајмување на фотокопир". 
  Изнајмувањето е најефикасниот и најлесниот начин за намалување на трошоците во Вашата компанија. Ви нудиме висок квалитет на копија и брзи фотокопири. Истите може да се изнајмуваат на дневно, месечно и годишно ниво.
  Нудиме:
  -    Ниска цена по копија
  -    Принтер за краток/долг период
  -    Брза испорака на потрошни материјали
  -    Брза интервенција при сервис на фотокопирите
  -    Темелна обука за изнајмениот фотокопир
  -    Понуда во која се вклучени сите потрошни материјали (освен хартија)


  Фотокопирите кои ги нудиме се со формат од А3/А4, со брзина од над 25 страни во минута, мрежно принтање, дуплекс, двостран додавач на хартија!

  Доколку имате прашања околу купување или изнајмување на фотокопир,  
  обратете ни се !!!