Close
Билтен
Email:

MediaDotCom - Клиенти

Apave (Unregistered version)

APAVE е компанија која постои повеќе од 130 години. Нејзини главни дејности се инспекција, техничка поддршка, консалтинг и професионален тренинг во Франција и низ целиот свет.

Денес APAVE групацијата е присутна насекаде во Франција и светот, со 120 агенции и 8 лаборатории; активна е во повеќе од сто држави на шест континенти. Нејзините 8000 соработници, од кои 5800 инженери и техничари, теренски инспектори и консултанти, им ги овозможуваат на владите, компаниите и локалните институции вистинските решенија за нивните специфични потреби во разни сектори. 

APAVE групацијата е составена од четири локални ентитети во Франција, од кои три се опремени со Технички центар (CETE). Групацијата во 2005-тата година има забележано промет од 536 милиони евра, што претставува зголемување од 3,5% во однос на претходната.

APAVE има активности во секој сектор според потребите на своите клиенти: градежништво, недвижности, електротехника, енергетика и животна средина, металургија, садови под притисок, превоз на опасни товари, превенција, квалитет, механика, кревање и ракување, обука... Главни цели се задоволување на потребите на пазарот, интеграција на нови активности, развој и зголемување на компетитивноста, со крајна цел - подобра услуга за своите 200 000 клиенти.

Како број 1 компанија за тренинг на техничка проценка на ризик во Франција, користејќи го своето искуство, технички способности и знаење за промените во регулативите, APAVE им помага на организациите да ги импементираат нивните корективи и превентивни безбедносни мерки.

APAVE ги става на располагање своите лаборатории, центри за тестирање и вештини на своите соработници во секторите: загадување, контрола на материјали, тестирање на производи, метрологија и проценка на работни услови.

Организацијата, менаџментот и бизнис стратегиите се успешно водени од страна на специјалисти за животна средина, ревизори за квалитет, доктори, ветеринари итн. на APAVE. Тие нудат прилагодени услуги за управување со ризици со долготрајни перформанси.

Apave SEE (Southeastern Europe) (Unregistered version)
APAVE SUDEUROPE и нејзиниот технички центар “CETE APAVE SUDEUROPE”, ја формираат APAVE SUDEUROPE GROUP, еден од четирите локални ентитети на APAVE групацијата. Има околу 3000 вработени од кои 2300 се инженери и техничари. Своите главни активности ги развива на југот од Франција и пошироко, со седишта во градовите Бордо, Марсеј и Лион. Во тој контекст, одговорна е за меѓународните активности во зоната Африка и Индиски океан.

AETS, “Applications Européennes de Technologie et de Services”, е оформена како консалтинг подружница на CETE APAVE SUDEUROPE во 1996-та година. AETS изведува консалтинг задачи за интернационални приватни клиенти, локални институции, и особено за проекти наменети за земји во развој финансирани од меѓународни организации: проекти за техничка помош од Европската комисија (FED, MEDA, PHARE, SYNERGY, TACIS,…) како и од други спонзори: Светската банка, Африканската банка за развој и Француската агенција за развој.

Apave Rope Access (ARA) (Unregistered version)
APAVE is a large company that covers a vast range of services globally.  It was recognised that a growing number of clients were requiring the services of rope access.  So in 2009 Apave Rope Access (ARA) was introduced as a subsidiary of Apave SEE which overall comes under Apave International.

With its main office based in Macedonia, the rope access division services the needs of the at-height requirements of the group globally.  Apave rope access can also provide a standalone service to other sectors of business which is out with Apave group's normal scope of work.

Rope access is a growing industry; this is due to substantial cost savings coupled with an unrivalled safety record, compared to more conventional access methods. This lures clients to look toward the service as a solution for their working at height needs. Since ARA’s inception a number of accreditations have been achieved, such as industry recognised IRATA membership and ISO 9001 certification for quality. These accreditations combined with good health and safety controls allow for a flexible safe cost effective service.

Biser Travel Agency (Unregistered version)
Biser Travel Agency - TRAVEL AGENCY - Arrangements, excursions, organization fairs visitations and congress, transfers, air tickets, hotels accommodation for all destinations in the world
Licence А 110 and IATA 76-3-2041
PHONE: +389 (0)2/2400 277
FAX: +389 (0)2/2400 278
CELL: +389 (0)70/355 074
MAIL: info@bisertravel.com.mk

Remark: this list represents MediaDotCom’s clients that agreed to be presented on our web site. The actual client list may be longer.